Categotry Archives: Söndags Krönikan

Skillnaden mellan KONFLIKT och FÖRHANDLING

ANDRA DELEN OMKRING INRE MOTIVATION HOS PERSONAL Vad får oss då att misslyckas med vissa konflikter, medan vi så enkelt lyckas med andra? Hemligheten är enkel. I de fall då konflikten lyckats och ett givande resultat uppnåtts har konfliktens motorik fått arbeta ostört och allas olika synsätt har på ett effektivt sätt sammanvävts till ett resultat. Men i de fall det misslyckats har i de flesta fall konflikten övergått till en regelrätt förhandling. Konfliktens motor har då störts av de […]

Påverkas strategiska beslut av demografiska faktorer?

Fick en intressant fråga tidigare denna månad som jag valt att reflektera över. Frågan löd förkortat om demografiska faktorer kan påverka strategiska beslut. En intressant fråga särskilt när det hos stora organisationer blivit mer modernt med processer istället för en linjeorganisation. En process inriktad organisation kräver också att cheferna på lägre nivå vågar ta beslut inom sitt ansvarsområde i sin verksamhetsdel, vilket i sin tur kräver ett strategiskt ledande av högre ledning för att inte förhindra processerna. Strategiska besluts omfattning är i stora drag beroende av […]

Konflikt inom ORGANISATIONEN skapar Dynamik

FÖRSTA DELEN OMKRING INRE MOTIVATION HOS PERSONAL Vad är en konflikt? Låt oss börja med att se vad själva ordet betyder: konflikt [av latin confligere, stöta ihop], strid, tvist, motsättning. Vid konflikt på arbetsmarknaden är de vanligaste stridsåtgärderna strejk och blockad på arbetstagarsidan, lockout på arbetsgivarsidan. För offentligt anställda infördes konflikträtt, t.ex. rätten att strejka, 1966. Vi har ett gammalt nedärvt synsätt på konflikter som något vi absolut bör undvika. Detta för att vi oftast blandar ihop begreppet konflikt med […]

Kan en CHEF vara vän med sin ORGANISATION, ledarkrönika Söndagen 2013-05-26

I början av min karriär som chef och ledare fick jag lära mig att man skulle vara restriktiv med att odla alltför starka vänskapsband gentemot sina underställda eller anställda. Anledningen till detta låg i tankar om att man lätt blir bakbunden i beslut p.g.a. jäv situationer med sina anställda. Man skulle dessutom lättare kunna bli påverkad av ens anställda till att ta beslut som gynnar de man var mest vän med och missgynnar de övriga. Vid ev. neddragningar skulle man […]

Skrivarstugan

Hej, Så har äntligen skrivarstugan sakta öppnat sina portar. Flera som tidigare fölljt denna sida har hört av sig med frågor om den åter skulle öppna sina portar och ja här är den. Välkommen tillbaka alla gamla läsare och välkommen hit till en stunds Norrländsk positivism alla ni nya som just hittat sidan.