Categotry Archives: Ledarskap

Att som chef tåla revision

Fastnade framför Uppdrag Granskning så här sista dagarna på min semester och såg hur Arla pressades av Valeria Helander omkring användandet av föreningens pengar. Satte morgonkaffet i strupen, jaja förmiddags då men det är ju semester, då första repliken från en ansvarig chef helt enkelt löd ” Varför ska du veta det här?”. Hennes klockrena svar fick mig att skratta hjärtligt ” Varför?, det är mitt jobb att fråga!” Om man som chef inte kan stå upp för sin tolkning […]

Skillnaden mellan KONFLIKT och FÖRHANDLING

ANDRA DELEN OMKRING INRE MOTIVATION HOS PERSONAL Vad får oss då att misslyckas med vissa konflikter, medan vi så enkelt lyckas med andra? Hemligheten är enkel. I de fall då konflikten lyckats och ett givande resultat uppnåtts har konfliktens motorik fått arbeta ostört och allas olika synsätt har på ett effektivt sätt sammanvävts till ett resultat. Men i de fall det misslyckats har i de flesta fall konflikten övergått till en regelrätt förhandling. Konfliktens motor har då störts av de […]

Påverkas strategiska beslut av demografiska faktorer?

Fick en intressant fråga tidigare denna månad som jag valt att reflektera över. Frågan löd förkortat om demografiska faktorer kan påverka strategiska beslut. En intressant fråga särskilt när det hos stora organisationer blivit mer modernt med processer istället för en linjeorganisation. En process inriktad organisation kräver också att cheferna på lägre nivå vågar ta beslut inom sitt ansvarsområde i sin verksamhetsdel, vilket i sin tur kräver ett strategiskt ledande av högre ledning för att inte förhindra processerna. Strategiska besluts omfattning är i stora drag beroende av […]

Konflikt inom ORGANISATIONEN skapar Dynamik

FÖRSTA DELEN OMKRING INRE MOTIVATION HOS PERSONAL Vad är en konflikt? Låt oss börja med att se vad själva ordet betyder: konflikt [av latin confligere, stöta ihop], strid, tvist, motsättning. Vid konflikt på arbetsmarknaden är de vanligaste stridsåtgärderna strejk och blockad på arbetstagarsidan, lockout på arbetsgivarsidan. För offentligt anställda infördes konflikträtt, t.ex. rätten att strejka, 1966. Vi har ett gammalt nedärvt synsätt på konflikter som något vi absolut bör undvika. Detta för att vi oftast blandar ihop begreppet konflikt med […]

Delaktighet hos personal ger Framgångsrik verksamhet

Genom att tillåta personalen att bli mer delaktiga i beslut, ger man dem friheten att kunna påverka sin situation på arbetet. Detta leder i sin tur till att personalen börjar genomlysa sin egen situation och komma med förslag till förändringar. För att få ett bättre flyt och en lättare arbetssituation kommer personalen efterhand att bli mer benägen att ändra sitt förhållningssätt till arbetet och medarbetare. Detta leder sakta men säkert till höjd produktivitet och förändrade rutiner. Det gäller dock för […]

Norrländsk Positivism v26 Konstaterandet

Så denna veckas Norrländska visdom. Gör så gott du kan, för det blir nog dåligt ändå!! Ett försök till uppmuntran, hur otroligt det än kan låta. Meningen var att uppmuntra undertecknad att försöka förbättra en situation på arbetet men där de yttre omständigheterna omöjliggjorde en total lyckad lösning. Så hur jag än gjorde så skulle jag få känna på personalens vrede, vilket jag fick. Men i slutändan blev det dåligt men inte sämst i alla fall..

Kan en CHEF vara vän med sin ORGANISATION, ledarkrönika Söndagen 2013-05-26

I början av min karriär som chef och ledare fick jag lära mig att man skulle vara restriktiv med att odla alltför starka vänskapsband gentemot sina underställda eller anställda. Anledningen till detta låg i tankar om att man lätt blir bakbunden i beslut p.g.a. jäv situationer med sina anställda. Man skulle dessutom lättare kunna bli påverkad av ens anställda till att ta beslut som gynnar de man var mest vän med och missgynnar de övriga. Vid ev. neddragningar skulle man […]

Låta PRESTIGE gå före LEDARSKAP

Låter vi prestige gå före rätt beslut? Svårt att erkänna eller hur, men nog kan vi väl ändå säga att vi ibland låter prestige gå före. För visst är det väl ändå jobbigt att stå framför sina underställda och visa sig svag? För visst är vi svaga om vi inte kan ta ett eget beslut som chef, ELLER? Det är oerhört lätt att låta prestige gå före rätt beslut. För ibland kan det kännas som om ens förtroende tappas om […]

Skrivarstugan

Hej, Så har äntligen skrivarstugan sakta öppnat sina portar. Flera som tidigare fölljt denna sida har hört av sig med frågor om den åter skulle öppna sina portar och ja här är den. Välkommen tillbaka alla gamla läsare och välkommen hit till en stunds Norrländsk positivism alla ni nya som just hittat sidan.